2020 Women's Evergreen State Pinball Championship
Thursday January 16 2020

8-Bit Arcade, Renton, WA

Elliot Soto 's Eligible Tournaments

Total Points: 0.04

Tourney ID Tourney Date Position Points Tourney Name
32393 June 27, 2019 3 0.04 Ice Box Women-only Thursdays