2020 Women's Evergreen State Pinball Championship
Thursday January 16 2020

8-Bit Arcade, Renton, WA

Breanna Felix's Eligible Tournaments

Total Points: 7.93

Tourney ID Tourney Date Position Points Tourney Name
31988 May 31, 2019
End Date: June 01, 2019
21 7.37 Northwest Womens Pinball Championship at NWPAS
28724 January 16, 2019 14 0.56 Evergreen State Women's Match Play Pinball Tourney