2020 Women's Evergreen State Pinball Championship
Thursday January 16 2020

8-Bit Arcade, Renton, WA

Ari Stinson's Eligible Tournaments

Total Points: 0.35

Tourney ID Tourney Date Position Points Tourney Name
32397 June 20, 2019 2 0.35 Ice Box Women-only Thursdays