2020 Women's Evergreen State Pinball Championship
Thursday January 16 2020

8-Bit Arcade, Renton, WA

Rachel Karlic's Eligible Tournaments

Total Points: 16.87

Tourney ID Tourney Date Position Points Tourney Name
31988 May 31, 2019
End Date: June 01, 2019
12 16.87 Northwest Womens Pinball Championship at NWPAS