2020 Women's Evergreen State Pinball Championship
Thursday January 16 2020

8-Bit Arcade, Renton, WA

Anna Buschman's Eligible Tournaments

Total Points: 2.77

Tourney ID Tourney Date Position Points Tourney Name
31988 May 31, 2019
End Date: June 01, 2019
44 2.77 Northwest Womens Pinball Championship at NWPAS